Jdi na obsah Jdi na menu

 


 

__________________________________________________

Obec Slavětín (okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina) leží v těsném sousedství Národní přírodní rezervace Ransko, Přírodní rezervace Ranská Jezírka a Přírodní rezervace Řeka. Do těchto míst vede z obce cyklistická stezka. Rozkládá se na území o rozloze 219 ha, pozemky a obec jsou součástí „Lesního družstva obcí Přibyslav“. Trvale zde žije 98 obyvatel, z toho 25 ve věku do 18 let. Průměrný věk obyvatel je 40 let. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1314. 
Dominantou obce je kaplička zasvěcená sv. Anně, ta byla postavena v roce 1834. V roce 1920 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, který se společně s obecním úřadem stále podílí na zajišťování místních společenských a kulturních akcí. Každoročně pořádají dětský den, svatoanenskou pouť se zábavou i zabijačku a další akce.
Obec má vybudovaný vlastní vodovod s odradonovací stanicí. Za posledních 20 let se v obci podařilo zkulturnit životní prostředí úpravou návsi, opravou kapličky, proběhla oprava místních komunikací, plynofikace a úprava vodoteče. 
Začátkem roku 2009 se začala budovat za přispění dotace zcela nová hasičská zbrojnice s klubovnou a novým sportovištěm. Obchod se smíšeným zbožím a bývalá škola, přestavená na byty, se nachází na návsi v centru obce. Nyní zde sídlí také obecní úřad a místní knihovna, která nabízí knihy všem věkovým a zájmovým kategoriím.
Dne 14. ledna 2010 byl v Praze v Parlamentu ČR předán dekret, kterým předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček udělil obci Slavětín znak a vlajku. Obec si do znaku vybrala majestátného jelena, který je vládcem zdejších lesů.