Jdi na obsah Jdi na menu

 


Úřední deska

 

Dokumenty 2017:

Plnění rozpočtu obce a další informace je možné dohledat na následující adrese: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00580082 (viz níže na této stránce je pro tyto informace samostatní složka)

9. 11. 2017 Ministerstvo zemědělství - Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (vyvěšeno 9. 11. 2017, sejmuto 27. 11. 2017), veřejná vyhláška - návrh opatření zde (vyvěšeno 18. 9. 2017, sejmuto 3. 10. 2017)

Obec Slavětín

20.12.2017 Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva zde

29.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 zde str 1 a zde str 2 (vyvěšeno 29.11.2017, sejmuto 28.12.2017)

28.11.2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému na shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde (vyvěšeno 28. 11. 2017, sejmuto 14. 12. 2017)

ZÁMĚR OBCE PRONÁJEM 1/2017 -zde, plánek zde (vyvěšeno 14. 11. 2017, sejmuto 30. 11. 2017)

ZÁMĚR OBCE PRODEJ 1/2017 - zde , plánek zde (vyvěšeno 6. 9. 2017, sejmuto 25. 9. 2017), Záměr obce prodej  2/2017 - zde, plánek zde  (vyvěšeno 21. 9. 2017, sejmuto 9. 10. 2017), Záměr obce prodej  3/2017 - zde, plánek zde  (vyvěšeno 12. 9. 2017, sejmuto 30. 10. 2017), Záměr obce prodej  4/2017 - zde, plánek zde  (vyvěšeno 12. 9. 2017, sejmuto 30. 10. 2017)

Nařízení města Chotěboř 1/2013 - Tržní plán zde, Nařízení č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2013, Tržní řád zde (vyvěšeno 19. 7. 2017, sejmuto 7. 8. 2017)

Rozpočtová změna 8 zde (vyvěšeno 28. 11. 2017, do schválení příštího rozpočtu) , Rozpočtová změna 7  (vyvěšeno 28. 11. 2017, do schválení příštího rozpočtu) zdeRozpočtová změna 6  (vyvěšeno 28. 11. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 6 zde  (vyvěšeno 30. 10. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 5 zde (vyvěšeno 2. 9. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 4 zde (vyvěšeno 31. 7. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 3 zde (vyvěšeno 31. 7. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 2 zde (vyvěšeno 22. 5. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 1 zde (vyvěšeno 25. 4. 2017, do schválení příštího rozpočtu)

30. 3. - Schválený závěrečný účet obce - rozvahavýsledovka, zpráva o přezkoumání zdeVÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU zde, příloha účetní závěrky zde, závěrečný účet obce za rok 2016 zde (vyvěšeno 30. 3. 2017, sejmuto po schválení závěrečného účtu na následující rok)

- Návrh závěrečného účtu  2016 - zpráva zde, přílohy: výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu zde, příloha účetní závěrky zde, rozvaha zde, výsledovka zde, zpráva o přezkoumání zde (vyvěšeno 10. 3. 2017, sejmuto 25. 3. 2017)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 zde  (vyvěšeno 10. 3. 2017, do schválení příštího rozpočtu)

1. 12. 2016  - Rozpočet obce na rok 2017 (vyvěšeno 1. 12. 2016, do schválení příštího rozpočtu) zde

____________________________________________________

Svazek obcí Podoubraví

19.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů více info zde

Podoubravský zpravodaj č. 6 - k nahlédnutí zde

Oznámení o zveřejnění dokumenů ÚD zde (vyvěšeno 12. 10. 2017, sejmuto 28. 10. 2017)

Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí Podoubraví zde (vyvěšeno 14. 4. 2017)

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2018-2019 zde (vyvěšeno 20. 3. 2017, sejmuto 4. 4. 2017)

Veřejná vyhláška - změna č. 5 územního plánu Chotěboř - zpráva zde (vyvěšeno 10. 3. 2017, sejmuto 10. 4. 2017)

Svazek obcí Přibyslavska

28.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 - Svazek obcí Přibyslavska zde (vyvěšeno 28. 11. 2017, sejmuto 14. 12. 2017),- Střednědobý výhled rozpočtu SOP zde, Přezkum hospodaření za rok 2016 zdeZávěrečný účet za rok 2016 zde,  Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí Přibyslavska zde  (vyvěšeno 5. 4. 2017, sejmuto 20. 4. 2017)

Rozpočet SOP 2017 zde, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 zpráva zde , Závěrečný účet za rok 2015 zde (vyvěšeno 8. 3. 2017, sejmuto 28. 3. 2017), Rozpočtový výhled SOP 2015-2018 zde (vyvěšeno 20. 3. 2017, do schválení příštího rozpočtu)

Svazek obecních lesů Přibyslavska - 5.1.2018 Rozpočet 2018 a střednědobý výhled zde (vyvěšeno 5. 1. 2018, do schválení dalšího rozpočtu), Návrh rozpočtu-na rok 2018 - Svazek obecních lesů Přibyslav zde, Střednědobý výhled Svazek obecních lesů Přibyslav zde (vyvěšeno 28. 11. 2017, sejmuto 14. 12. 2017), ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016 zde (vyvěšeno 15. 4. 2017, sejmuto 2. 5. 2017), rozpočtový výhled na 2017 - 2020 zde (vyvěšeno 8. 3. 2017, sejmuto 20. 3. 2017), Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 zde (vyvěšeno 20. 3. 2017, sejmuto 4. 4. 2017)

Státní veterinární správa - ukončení mimořádných veterinárních opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelího plodu zpráva zde  (vyvěšeno 8. 3. 2017, sejmuto 28. 3. 2017)

Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko  - 15.12.2017 Rozpočet svazku na rok 2018 zde, Střednědobý výhled rozpočtu Svazku zde (vyvěšeno 15. 12. 2017, do schválení dalšího rozpočtu), Návrh rozpočtu na rok 2018-Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko zde, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu-Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko zde (vyvěšeno 28. 11. 2017, sejmuto 13. 12. 2017), Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 zde, Závěrečný účet za rok 2016 zde (vyvěšeno 19. 4. 2017, sejmuto 31. 12. 2017)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí  zpráva zde , Závěrečný účet zde (vyvěšeno 23. 2. 2017, sejmuto 9. 3. 2017)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2017, které se uskuteční dne 7. února 2017 od 10.00 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě: pozvánka zde  (vyvěšeno 27. 1. 2017, sejmuto 10. 2. 2017)

Dokumenty 2016:

Oznámení o prodeji pozemku ve Slavětíně - Záměr obce 3/2016Plánek  (vyvěšeno 6. 12. 2016, sejmuto 22. 12. 2016)

2. 12. 2016  - Svazek obcí Podoubraví (vyvěšeno 2. 12. 2016, sejmuto 6. 12. 2016) návrh rozpočtu na rok 2017 zde

2. 12. 2016  - Plynofikace obcí Borovsko (vyvěšeno 2. 12. 2016, sejmuto 6. 12. 2016) rozpočet na rok 2017 zde

2. 12. 2016  - Svazek Přibyslavska (vyvěšeno 2. 12. 2016, sejmuto 6. 12. 2016) rozpočet na rok 2017 zde,

21. 11. 2016  - Svazek obecních lesů Přibyslav (vyvěšeno 21. 11. 2016, sejmuto 6. 12. 2016) rozpočet zde

Oznámení o prodeji pozemků ve Slavětíně -  Záměr obce 1/2016Záměr obce 2/2016Plánek (vyvěšeno 4. 10. 2016, sejmuto 20. 10. 2016)

Veřejná vyhláška Kraje Vysočina  - Finanční úřad zde JPG (vyvěšeno 26. 4. 2016, sejmuto 12. 5. 2016)

Nařízení Státní veterinární zprávy - mimořádné opatření ke zdolání moru včelího plodu - více info zde (vyvěšeno 22. 4. 2016, sejmuto 9. 5. 2016)

Závěrečný účet Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2015 - hodnocení plnění zdezpráva o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko zde, příloha účetní závěrky zde, rozvaha zde, výsledovka zde, závěrečný účet zde (vyvěšeno 22. 4. 2016, sejmuto 9. 5. 2016)

Závěrečný účet obce za rok 2015 zde (vyvěšeno 8. 4. 2016, sejmuto 24. 4. 2016)

Veřejná vyhláška Kraje Vysočina - oznámení (územní plánování) zde (vyvěšeno 8. 4. 2016, sejmuto 9. 5. 2016)

Finanční hospodaření obce - zpráva o přezkoumání hospodaření zde, výkaz zisku a ztráty zde, výkaz hodnocení zde, příloha účetní závěrky zde, rozvaha zde (vyvěšeno 8. 4. 2016, sejmuto 24. 4. 2016)

SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA - rozpočtové opatření č. 1-2016 zdeSVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA - závěrečný účet 2016 zde (vyvěšeno 5. 4. 2016, sejmuto 21. 4. 2016)

SVAZEK OBECNÍCH LESŮ PŘIBYSLAV - závěrečný účet 2015 zde (vyvěšeno 5. 4. 2016, sejmuto 21. 4. 2016)

Zápis finančního výboru 3Q 2015 zde

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Slavětín zde JPG (vyvěšeno 2. 3. 2016, sejmuto 18. 3. 2016)

Veřejná vyhláška - č. 1/2016 o odpadech obce Slavětín zde (vyvěšeno 1. 3. 2016, sejmuto 17. 3. 2016)

Veřejná vyhláška - změny č. 4 územního plánu Chotěboř zde JPG (vyvěšeno 24. 2. 2016, sejmuto 13. 3. 2016) 

Krajský úřad Kraje Vysočina - Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 územního rozvoje - zde (vyvěšeno 21. 1. 2016, sejmuto 7. 3. 2016)

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - zde (vyvěšeno 18. 1. 2016, sejmuto 2. 2. 2016)

Dokumenty 2015:

Veřejná vyhláška - změny č. 2 územního plánu Slavětín zde JPG (vyvěšeno 8. 12. 2015, sejmuto 18. 1. 2016)

Obecně závazná vyhláška o odpadech č. 2/2015 zde (vyvěšeno 1. 12. 2015, sejmuto 18. 12. 2015)

Rozpočet obce Slavětín 2016 zde (vyvěšeno 1. 12. 2015, sejmuto 21. 12. 2015)

Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko Návrh rozpočtu 2016 zde (vyvěšeno 27. 11. 2015, sejmuto 14. 12. 2015)

Svazek obcí Přibyslavska - Rozpočet 2016 zde (vyvěšeno 16. 11. 2015, sejmuto 2. 12. 2015)

Svazek obecních lesů Přibyslav - Rozpočet 2016 zde (vyvěšeno 16. 11. 2015, sejmuto 2. 12. 2015)

Svazek obcí PodoubravíNávrh rozpočtu 2016 zde (vyvěšeno 10. 11. 2015, sejmuto 30. 11. 2015)

Digitalizace katastru Slavětín - oznámení o obnově katastrálního operátu a oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vložení k veřejnému nahlédnutí zde (vyvěšeno 22. 7. 2015, sejmuto 10. 9. 2015) - Možnost nahlédnutí do přepracované digitální katastrální mapy v katastrálním území Slavětín od 28. 8. 2015 - 10. 9. 2015,  pondělí - pátek od 15,00 - 16,00 hodin a 10. 9. 2015 od 13,00 - 15,00 hodin budou přítomni k nahlédnutí zaměstnanci katastrálního úřadu.

Veřejná vyhláška - projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Slavětín zde (vyvěšeno 21. 8. 2015, sejmuto 6. 10. 2015)

Příjmy a výdaje obce v 1 a 2 Q 2015 zde

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z zde, Program zlepšování kvality ovzduší (zóna jihovýchod) – CZ06Z zde, Návrh Opatření obecné povahy zde (vyvěšeno 30. 7. 2015, sejmuto 30. 8. 2015)

- Zápis Finančního výboru ze dne 3. 4. 2015 zde

- Záměr obce na prodej pozemku z parcelního č. 49/1 zde (vyvěšeno 4. 5. 2015, sejmuto 19. 7. 2015)

- Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška zde (vyvěšeno 29. 4. 2015, sejmuto 2. 6. 2015)

- Žádost o odkup dílu k parcele č. 49/20 zde (vyvěšeno 28. 4. 2015, sejmuto 12. 5. 2015)

- Závěrečný účet obce Slavětín za rok 2014 (vyvěšeno 22. 4. 2015, sejmuto 7. 5. 2015) - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zde, příloha 1 zde, rozvaha zde, výkaz plnění rozpočtu zde, výkaz zisku a ztráty zde, závěrečný účet obce zde

- Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7. 4. 2015, sejmuto 22. 6. 2015) - Oznámení o návrzích opateřní obecné povahy zde, Návrh opatření obecné povahy zde

- Svazek obcí Přibyslavsko  (vyvěšeno 26. 3. 2015, sejmuto 14. 4. 2015) - žádost o přezkoumání hospodaření zde, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zde, závěrečný účet za 2014 zde

- Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za rok 2014 (vyvěšeno 23. 3. 2015, sejmuto 12. 4. 2015) - příloha č. 1 zde, příloha č. 2 zde, příloha č. 3 zde, příloha č. 4 zde, příloha č. 5 zde

- Závěrečný účet Svazek obcí - Plynofikace obcí Borovsko 2014 (vyvěšeno 20. 3. 2015, sejmuto 9. 4. 2015) -  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zdezávěrečný účet zde

- Veřejná vyhláška - změna územního plánu

         - Oznámení projednání návrhu zde (vyvěšeno 17. 3. 2015, sejmuto 31. 3. 2015)

         - O uplatňování územního plánu Slavětín zde (vyvěšeno 6. 3. 2015, sejmuto 25. 3. 2015)

         - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu zde (vyvěšeno 6. 3. 2015, sejmuto 25. 3. 2015)

         - změna č. 3 územního plánu Chotěboř (vyvěšeno 5. 2. 2015, sejmuto 25. 2. 2015)

- Vyhláška obce Slavětín o odpadech zde (vyvěšeno 27. 1. 2015, sejmuto 15. 2. 2015)

- Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2018

-  Ministerstvo životního prostředí (vyvěšeno 6. 1. 2015, sejmuto 21. 1. 2015)

Dokumenty 2014:

-  Obecní rozpočet na rok 2015 schválený (vyvěšeno 1. 12. 2014, sejmuto 29. 12. 2014)

- Svazek obcí POB (vyvěšeno 28. 11. 2014, sejmuto 12. 12. 2014)

             Návrh rozpočtu na rok 2015

- Svazek obcí Podoubraví (vyvěšeno 13. 11. 2014, sejmuto 28. 11. 2014)

             Návrh rozpočtu na rok 2015 

Pozvánka na schůzi OZ 24. 11. 2014

Svazek obecních lesů Přibyslav (vyvěšeno 16.11.2014, sejmuto 24.11. 2014)

             Rozpočet na rok 2015

- Svazek obcí Přibyslavska: (vyvěšeno 16.11.2014, sejmuto 24.11. 2014)

             SOP rozpočet 2015

             SOP rozpočtový výhled 2015 - 2018

 - Závěrečný účet obce za 2013 zde (vyvěšeno 6. 5. 2014, sejmuto 23. 5. 2014)

              Příloha: Zpráva o výsledku 

              Příloha: Výkaz o plnění rozpočtu

              Příloha: Výkaz zisku a ztráty

              Příloha: Příloha účetní závěrky

              Příloha: Rozvaha

 - Záměr prodeje pozemků (vyvěšeno 7.4.2014)

              Záměr prodeje

              Mapa pozemků

              Tabulka

 - Záměr prodeje pozemků pro nové parcely (vyvěšeno 1.4.2014)

               Záměr prodeje

               Výměry pozemků

               Mapy pozemků

    - Rozpočet obce Slavětín na 2014 (vyvěšeno 26.11.2013)

    - Svazek obcí podoubraví: (vyvěšeno 30.10.2013, sejmuto 15.11.2013)

               Rozpočet 2014

               Konsolidační položky

               Rozpočtový výhled 2015 - 2018

    - Přezkum hospodaření obce za rok 2012

              (vyvěšeno 6.5.2013, sejmuto 25.5.2013)

    - Závěrečný účet obce za 2012

              (vyvěšeno 6.5.2013, sejmuto25.5.2013)

    - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SL

              (vyvěšeno 3.5.2013, sejmuto 18.5.2013)

    - Závěrečný účet DSO Podoubraví - 2012

              (vyvěšeno 3.4.2013, sejmuto 18.4.2013)

    - Závěrečný účet Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko

    - Rozpočet obce na rok 2013

             - Rozpočet obce na rok 2013 - příjmy

             - Rozpočet obce na rok 2013 - výdaje

              (vyvěšeno 28.11.2012, sejmuto 14.12.2012)

             - Rozpočtový výhled obce na roky 2014 - 2016

              (vyvěšeno 27.11.2012, sejmuto 6.12.2012)

    - Rozpočet Svazku obcí Podoubraví na 2013

    - Rozpočet Svazku obecních lesů Přibyslav na 2013

    - Vyhláška o odpadech

       (vyvěšeno 27.11.2012)

    - Usnesení Krajského úřadu Kraje Vysočina

    - Vyhláška o aktualizaci územních zásad kraje Vysočina

    - Aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

    - Kolaudace vedení 110 kV

    - Závěrečný účet Svazek obcí Borovsko

    - Informace o výběru poplatků

    - Zpráva o hospodaření za 2011 a Závěrečný účet obce za 2011

      (vyvěšeno 11.5.2012, sejmuto 28.5.2012)

    - Závěrečný účet Svazku obecních lesů za 2011  

    - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ADMINISTRÁTOR

    - Rozpočet 2012;   rozpis rozpočtu 2012

       (vyvěšeno 28.11.2011)

     - Návrh rozpočtu SVOP pro 2012 (Svazek obcí podoubraví)

       (vyvěšeno 4.11.2011)

    - Účetní výkazy za 2010

      (vyvěšeno 13.5.2011, sejmuto 30.5.2011)

    - Závěrečný účet obce za 2010

      (vyvěšeno 13.5.2011, sejmuto 30.5.2011)

     -  Žádost o dotaci

      (vyvěšeno 25.1.2011, sejmuto 15.2.2011)

    - Rozpočet Svazku obcí Podoubraví

      (vyvěšeno 18.1.2011, sejmuto 14.2.2011)

    - Rozpočet obce na rok 2011

      (vyvěšeno 6.12.2010, sejmuto 27.12.2010)

     - Rozpočtový výhled 2012 - 2014

      (vyvěšeno 17.11.2010, sejmuto 2.12.2010)

     - Nařízení Krajské veterinární správy

      (vyvěšeno 30.6.2010, sejmuto 16.7.2010)

    - Rozpočet obce na rok 2010

      (vyvěšeno 2.12.2009, sejmuto 20.127.2009) 

 

 Vyhlášky:

    - V1/2010 - odpady

      (vyvěšeno 15.12.2010, sejmuto 30.12.2010)

    - V2/2010 - poplatky ze psů

      (vyvěšeno 15.12.2010, sejmuto 30.12.2010)

     - Vyhláška CHKO

      (vyvěšeno 3.8.2010, sejmuto 20.8.2010)

    - Vyhláška UZP Chotěboř

      (vyvěšeno 3.8.2010, sejmuto 20.8.2010)

     - Vyhláška CHKO

      (vyvěšeno 1.7.2010, sejmuto 17.7.2010)

 

 

 

Rubriky

Volby do Poslanecké sněmovny 2017

Příspěvků: 0

Rozpočet obce

Příspěvků: 0

Volba prezidenta ČR 2018

Příspěvků: 0

Příspěvky

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

19. 10. 2017